درباره ما

تاریخ انتشار: 1401/06/21
بازدید: 3261

سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران (IRCEO) یک سازمان غیردولتی است که مقر آن در تهران است و برای مهندسین ساختمان ارائه دهنده خدمات مهندسی به
در سال 1370 به عنوان مرحله آزمایشی سازمانی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شد. و در سال 1374 فاز قطعی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد که در آن تاکید بر تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

 

اهداف و سیاست های IRCEO

تقویت و توسعه ارزش ها و فرهنگ اسلامی در حوزه معماری و
مستندسازی امور مربوط به صنایع فنی و مهندسی در زمینه ساخت و ساز و
تامین و ارتقاء توسعه مهندسی در کشور.
ترویج اصول معماری و شهرسازی و حفظ آگاهی عمومی نسبت به آن و اصلاح مقررات ملی ساختمان برای افزایش کارایی آنها.
افزایش کیفیت خدمات مهندسی و تلاش برای کنترل اجرای بی نقص خدمات.
ارتقای دانش فنی صنعتگران در این بخش.
قانون ملی ساختمان برای تضمین ایمنی، سلامت، عملکرد معقول، آسایش و مزیت اقتصادی و اجرا و کنترل آن برای حمایت از مردم به عنوان سودجویان ساختمان.
تامین و تصویب مبنای قیمت گذاری خدمات مهندسی
الزام رعایت مقررات ملی ساختمان، کد شهر، مصالح عمومی و تفصیلی و نقشه های هادی توسط کلیه ادارات رسمی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، ذینفعان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمانی به عنوان حاکم. بر کلیه روابط و فعالیت های خود اصول و زمینه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و انجمن های مهندسی و حرفه ای و اصناف ساختمانی را ایجاد نمایند.
جلب همکاری تخصصی مهندسین و اصناف ساختمان برای تهیه و اجرای طرح های عمرانی کشور.