آداب زندگی شاد و هدفمند
مشخصات دوره
1180017
7 ساعت
مجازی
رایگان
8:30
آقای دکتر عزتی
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره " آداب زندگی شاد و هدفمند" را  ساعت 8/30 الی 15 روز شنبه 11 شهریور 1402 به صورت حضوری برای پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) برگزار نماید.

این دوره ویژه پرسنل نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) می باشد.