موضوع اخلاق مهندسی چیست و به چه کار مهندسان می آید؟
مشخصات دوره
1180016
2 ساعت
مجازی
رایگان
16:00
مهندس خانجانی
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: اتمام ظرفیت

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره " موضوع اخلاق مهندسی چیست و به چه کار مهندسان می آید؟" را  ساعت 16 الی 18 روز شنبه 18 شهریور 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

سرفصل دوره:

  • چه ضرورتی به  رعایت اخلاق در زندگی شخصی و شغلی است؟
  • موضوع فلسفه اخلاق و نظریات اخلاقی چیست؟
  • یک حرفه چه ویژگی هایی دارد؟
  • اخلاق مهندسی چیست و به چه کارمهندسان می آید؟
  • خودداری از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع تنها راه مواجهه با این مساله است؟ 

لینک شرکت در دوره:           http://vc.irceo.net/akhlagh   

   

فایل های پیوست
1 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل