همایش ملی-کشوری مهار اجزای غیرسازه ای با تمرکز بر مهار دیوارها (طراحی و اجرای وال پست...)
مشخصات دوره
1180016
16 ساعت
مجازی
4,800,000 ریال
عمران معماری
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: بسته است

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد  همایش "مهار اجزای غیرسازه ای با تمرکز بر مهار دیوارها (طراحی و اجرای وال پست...)" را روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 تیرماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لازم به ذکر است این همایش دارای مجوز ارتقا پایه برای رشته های عمران و معماری صلاحیت های نظارت و اجرا می باشد و جایگزین یک دوره از دوره های ارتقا پایه خواهد شد.

سرفصل همایش:

  • تاریخچه مختصری از ضرورت و تحول در روند برخورد با مهار اجزای غیرسازه ای
  • مرور کلیات ضوابط دستورالعملها و آیین نامه ها در این زمینه
  • روند طراحی سیستم مهار دیوارها
  • روند اجرای سیستم مهار دیوارها
  • تحلیل و طراحی با درنظر گرفتن اثر میانقابی دیوارهای در سازه
  • نکات طراحی دیواری محوطه
  • برخی موارد در مورد سایر اجزای مهم نظیر نما و پله

لینک همایش:     http://vc.irceo.net/wallpost

ساعت شروع همایش : 8/30 روز چهارشنبه  21 تیر 1402

زمان بندی همایش: 8/30 - 12/30، 14/30-18/30

فایل های پیوست
1 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل
2 فایل ارایه استاد - [pdf] دانلود فایل
3 فایل ارایه استاد (بخش ۲) - [pdf] دانلود فایل