ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه ACI318-19
مشخصات دوره
1180010
1 ساعت
مجازی
رایگان
پرفسور لوک اسنل
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد به صورت مشترک با مرکز تحقیقات بتن دوره "ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه ACI318-19" را   5 اسفند 1401 برگزار نماید. (بدون گواهینامه)

سرفصل دوره:

  • چه زمانی نیاز به مغزه گیری بتن است؟
  • چه کسی مکان مغزه های بتن را انتخاب می کند؟
  • چند مغزه بتنی مورد نیاز است؟
  • اندازه مغزه بتن مورد نیاز چه سایزی است؟
  • معیارهای پذیرش مغزه بتنی طبق آیین نامه بتن ACI چیست؟
  • اگر یک مغزه زیر معیار پذیرش باشد، چه کار می کنید؟
  • اگر همه مغزه‌های بتنی زیر معیار پذیرش باشند، چه می‌کنید


فایل های پیوست دوره برای کاربران ثبت نام شده در دوره
فایل ها فقط برای کاربران ثبت نام شده نمایش داده میشود