ضوابط ایمن سازی محدوده کارگاه و طراحی مسیرهای جایگزین حین عملیات اجرایی (کسری نمره ترافیک)
مشخصات دوره
117002
24 ساعت
مجازی
30,000,000 ریال
8:00
دکتر شیران
ترافیک
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره "ضوابط ایمن سازی محدوده کارگاه و طراحی مسیرهای جایگزین حین عملیات اجرایی (کسری نمره ترافیک)" را ساعت 8 الی 18 روزهای پنجشنبه، جمعه وشنبه 27 الی 29 بهمن ماه 1401 به صورت مجازی برگزار نماید.

سرفصل دوره:

  • پیشنهاد مسیرهای جایگزین در محدوده کارگاه
  • ضوابط اصلاح هندسی مسیرهای جایگزین
  • ضوابط طراحی و هدایت مسیر ترافیک سواره و پیاده
  • ضوابط احداث کریدورها، زیرگذر و روگذر عابر پیاده و ضوابط نصب پل عابر پیاده
  • ضوابط نصب و اجرای خطکشی ها، نصب تجهیزات و علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی
  • ضوابط نصب انواع تجهیزات ایمنی