بررسی بازتاب های ترافیکی مجموعه های ساختمانی (کسری نمره ترافیک)
مشخصات دوره
117001
24 ساعت
مجازی
30,000,000 ریال
8:00
دکتر شیران
ترافیک
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره "بررسی بازتاب های ترافیکی مجموعه های ساختمانی (کسری نمره ترافیک)" را ساعت 8 الی 18 روزهای پنجشنبه، جمعه وشنبه 20 الی 22 بهمن ماه 1401 به صورت مجازی برگزار نماید.

سرفصل دوره:

  • عوامل موثر افزایش حجم ترافیک راه ها
  • عوامل موثر در کاهش کارایی راه  ها
  • کاربردهای مختلف اثرسنجی ترافیک
  • روش کار موضوعات اثرسنجی ترافیکی بناها
  • تعیین مقدار سفرسازی بناها
  • تعیین ویژگی های ترافیک روزانه تولید شده
  • تعیین کیفیت ترافیک 
  • تحلیل تاثیرات ترافیکی و کنترل آن ها
فایل های پیوست
1 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل


فایل های پیوست دوره برای کاربران ثبت نام شده در دوره
فایل ها فقط برای کاربران ثبت نام شده نمایش داده میشود