وبینار آشنایی با طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد مطابق با استاندارد ASCE 41-23
مشخصات دوره
1110020
4 ساعت
مجازی
600,000 ریال
14
آقای مهندس قدرتی
عمران
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "وبینار آشنایی با طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد مطابق با استاندارد ASCE 41-23" را  ساعت 14الی 18 روز پنجشنبه 11 آبان 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لینک دوره:              http://vc.irceo.net/tarahilarzeyi 

سرفصل دوره:

- تشریح پروژه ATC 134 و ساختمان‌های بتن‌آرمه تست شده در E-Defense ژاپن
- تشریح پروژه ATC 140 و تغییرات مهم ASCE 41-23 نسبت به ASCE 41-17
- پارامترهای مهم در ارزیابی فروریزش ساختمان‌های بتن‌آرمه
-نگاهی به آینده PBD (طراحی برمبنای بازیابی کاربری و ترمیم پذیری ساختمان‌های بتن‌آرمه بعد از رخداد زلزله)

فایل های پیوست
1 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل