سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری
مشخصات دوره
1180020
4 ساعت
مجازی
1,200,000 ریال
16:00
دکتر مشبکی
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
وضعیت دوره: پایان یافته

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره " سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری" را  ساعت 16الی 20 روز دوشنبه 1 آبان 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

لینک دوره:      http://vc.irceo.net/sarparastkargah      

سرفصل دوره:

  •  شرح وظایف سرپرست کارگاههای ساختمانی
  • قوانین حاکم بر مهندسین مجری و سرپرستان کارگاههای ساختمانی
  • گزارشات کارگاهی
  • .تجهیز کارگاه
  • انبار کارگاه
  • زونکن کارگاهی
  • قراردادهای پیمانکاران جزء
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE
  • کنترلهای فنی و اجرایی
  • دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
فایل های پیوست
1 راهنمای شرکت در دوره - [pdf] دانلود فایل