گزارش عملکرد آموزشی شش ماهه اول 1401 استان ها

تاریخ انتشار: 1402/05/04
بازدید: 260
دسته‌بندی: اخبار و رویدادها

در راستای اجرای بند 17-12 ماده 12 شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقا پایه مهندسی، مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها را در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی مهندسین (اعم از اجباری و اختیاری) بررسی و جمع بندی  نموده است. فایل این گزارش از قسمت فایل های پیوست قابل دریافت می باشد.

فایل های پیوست
1 گزارش عملکرد آموزشی استانها - [pdf] دانلود فایل