تشریح الزامات استاندارد ایزو 3834 الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی
مشخصات دوره
118004
8 ساعت
حضوری
3,200,000 ریال
9:00
آقای مهندس کهتری
همه رشته ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
وضعیت دوره: بسته است

توضیحات دوره

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره "تشریح الزامات استاندارد ایزو 3834 الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی" را ساعت 9 الی 18 روز پنجشنبه 13 بهمن ماه 1401با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به صورت حضوری برگزار نماید.

سرفصل دوره:

  • تاریخچه طرح، تعاریف کلیدی و مبانی اولیه
  • نحوه سطح انتخاب استاندارد ایران ایزو 3834 براساس قسمت اول 
  • تشریح الزامات قسمت های 2، 3 و 4 به همراه راهنمایی مختصر در مورد نحوه استقرار
  • انتخاب استانداردهای کاربردی بر مبنای استاندارد محصول و قسمت 5
  • کلیاتی در مورد نحوه استقرار و نحوه شناسایی نهادهای گواهی دهنده استاندارد ایزو3834
  • هماهنگ کننده جوشکاری و نقش استاندارد ایزو 14731
  • معرفی استانداردهای جنبی و کمک کننده به استانداردهای ملی سری ایران ایزو